מס עיזבון – משמעויות הטלתו על ירושות בישראל

בתקופה זו שלאחר הבחירות אנו נמצאים בחוסר וודאות באשר לשינויים עתידיים בכל הקשור להטלת מיסים חדשים. בנק ישראל וחלק מבחירי משרד האוצר כבר הודיעו על תמיכתם בהעלאת מיסים, ונשמעו קולות להחזרת מס החל על ירושות (מס עיזבון) כחלק מהמאבק להשגת צדק חברתי, לחיזוק מדיניות הרווחה ולצמצום הפערים בין עשירים לעניים. מתנגדי הטלת מס הירושה טוענים Read more about מס עיזבון – משמעויות הטלתו על ירושות בישראל[…]

מס רכישה – התנאים לחיוב וההטבות הקיימות בחוק

מס הרכישה הינו מס שמוטל על רוכש דירה בישראל. שיעור המס משתנה בהתאם למספר נתונים, בהם מספר הדירות בהם מחזיק הקונה, סוג הנכס (מגורים, מסחרי וכו'), מעמד הרוכש (תושב ישראל או תושב חוץ) ועוד. במאמר מקוצר זה ברצוני לסייע בחישוב המס, לכל מי שבכוונתו לרכוש דירה:   רכישת דירת מגורים יחידה: התנאי הוא שבמועד החתימה Read more about מס רכישה – התנאים לחיוב וההטבות הקיימות בחוק[…]

עורכת דין יפית יוחפז

היקף תחולת חזקת התא המשפחתי לעניין שיעורי מס רכישה ומס שבח

חזקת התא המשפחתי קבועה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק"), הן לעניין שיעורי מס הרכישה המופחתים ברכישת "דירה יחידה", והן לעניין הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים. משמעות חזקת התא המשפחתי בחוק: לעניין מס רכישה, סעיף 9 (ג1א)(2)(ב)(1) לחוק מגדיר את המונח "דירה יחידה" כ"דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל Read more about היקף תחולת חזקת התא המשפחתי לעניין שיעורי מס רכישה ומס שבח[…]